Bańgów – maleńka osada na peryferiach Siemianowic Śl. – pod koniec lat osiemdziesiątych rozszerzyła się o nowe osiedle. Powstała młoda wspólnota. Pierwsi mieszkańcy przybyli tutaj w 1988 roku. Zasadniczo były to rodziny z małymi dziećmi, oczekujące potomstwa lub planujące dzieci w niedalekiej przyszłości – jednym słowem rodziny rozwojowe.

Ks. proboszcz Stanisław Sierla z wielką troską od dłuższego czasu usiłował zorganizować punkt duszpasterski w tej oddalonej części parafii Michałkowice. Ciągłe odmowy poparte banalną argumentacją nie zniechęciły dziekana. W 1986 roku został oddany do użytku „Pawilon Katechetyczny” przy ul. Polnej 17, bo na dom katechetyczny nie wyrażono zgody. Ekwilibrystycznie przeprowadzona zmiana budowlana dała w efekcie bardzo ładną kaplicę, która w przyszłości stanie się siedzibą parafii Nawiedzenia NMP w dzielnicy Bańgów. Pierwszy proboszcz, ks. Antoni Odróbka poczynił rozeznanie opinii parafian co do budowy nowej świątyni oraz urzędowe wskazanie lokalizacyjne.

Od końca sierpnia 1992 r., budowniczym i rządcą parafii został ks. Krystian Bujak, od razu rozpoczynając dzieło budowy. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wiernych i dać upust ich twórczemu zapałowi, zadekretowano budowę tymczasowej kaplicy pod wezwaniem bł. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika. Od tej pory prace przy budowie ruszyły pełną parą. Projekt nowej świątyni wykonał architekt mgr inż. Michał Kuczmiński. Jego pomysł wywarł na nas ogromne wrażenie. Ściśle ze sobą zharmonizowany zespół budowli – dom katechetyczny, probostwo, kościół i wolno stojąca campagnilla – zasługuje na miano architektonicznej perełki. Po zatwierdzeniu przez Komisję Sztuki Sakralnej nie pozostało nic innego, jak tylko przystąpić do realizacji. Prace nadzorował kierownik budowy inż. Kazimierz Szymczyk. Ludzie dobrej woli jakby intuicyjnie wyczuwając doniosłość rozpoczętego dzieła nie szczędzili czasu i sił. W bardzo krótkim czasie (1994-1998) biorąc pod uwagę nieprzewidziane trudności (rodzaj gruntu z ogromną ilością głazów oraz uciążliwa i czasochłonna technologia ich usuwania) wzniesiono dom parafialny i probostwo. Jednocześnie prowadzono prace przy budowie kościoła.

Zaangażowanie fizyczne w najmniejszym stopniu nie zakłóciło życia duchowego Bańgowian. W 1997 roku gościliśmy peregrynującą Częstochowską Panienkę w kopii Cudownego Obrazu. Uroczystościom przewodniczył ks. bp. Piotr Libera. Obraz przywieziono do Starego Bańgowa z parafii Krzyża Świętego, 18. listopada 1997 r. Następnego dnia przekazano go na placu przy końcu osiedla, skąd w procesji, przy wtórze maryjnych pieśni i modłów, został wprowadzony do skromnej kaplicy p.w. św. Jana Sarkandra. Pamiątką tego wielkiego w dziejach parafii wydarzenia jest po dziś dzień stała Msza św. sprawowana w miesięcznicę nawiedzenia obrazu, a także coroczna pielgrzymka na Jasną Górę.

Jubileuszowy rok 2000 pozwolił nam przeżyć Misje Święte w jeszcze surowym, ale bezpiecznym kościele.

Nieco później rozpoczęliśmy prace związane z budową dzwonnicy.

Dzień l. stycznia 2004 roku, to wydarzenie historyczne w dziejach naszej parafii, gdyż dekretem ks. abp Damiana Zimonia zostaje ustanowiona druga parafia w dzielnicy Bańgów. Z wydzielonej części osiedlowej, liczącej 3200 mieszkańców i przyłączonych dwóch domków jednorodzinnych z parafii Wniebowzięcia NMP w Przełajce, powstała parafia św. Jana Sarkandra, gdzie proboszczem mianowany został dotychczasowy duszpasterz parafii Nawiedzenia NMP w Bańgowie – ks. Krystian Bujak. Natomiast w opuszczonej przez niego placówce liczącej po podziale 477 mieszkańców, proboszczem mianowano dotychczasowego rektora kaplicy w Starym Bańgowie, ks. Józefa Moczygębę.

W 2005 roku kompleks sakralny nabiera coraz pełniejszego blasku. W tak przygotowanych obiektach nadszedł czas, by dokonać poświęcenia, które odbyło się przy licznym udziale wiernych, dnia 30. maja 2006 roku, o g. 18.25. Przybyły na tę uroczystość ks. abp Damian Zimoń, gratulując nowej świątyni, życzył wszystkim obfitości łask Boga, a budowniczemu – by był teraz dobrym proboszczem. To, że powstało tak wiele w tak krótkim czasie, jest zasługą szczególnej łaski Bożej, wyproszonej przez Maryję, której to dzieło poświęciłem od samego początku i przez św. Jana Sarkandra, ku którego czci ten kościół został wzniesiony jako wotum wdzięczności za dar kanonizacji głównego patrona. Pragniemy również nadmienić, że w kronice budowy wpisane jest postanowienie: „Zawsze w tym kościele modlić się będziemy za tych, którzy nam pomogli wznieść tę świątynię”.