Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Historia

Bańgów – maleńka osada na peryferiach Siemianowic Śl. – pod koniec lat osiemdziesiątych rozszerzyła się o nowe osiedle. Powstała młoda wspólnota. Pierwsi mieszkańcy przybyli tutaj w 1988 roku. Zasadniczo były to rodziny z małymi dziećmi, oczekujące potomstwa lub planujące dzieci w niedalekiej przyszłości – jednym słowem rodziny rozwojowe.

Ks. proboszcz Stanisław Sierla z Michałkowic z wielką troską od dłuższego czasu usiłował zorganizować punkt duszpasterski w tej oddalonej części parafii. Ciągłe odmowy poparte banalną argumentacją nie zniechęciły dziekana. W 1986 roku został oddany do użytku „Pawilon Katechetyczny” przy ul. Polnej 17, bo na dom katechetyczny nie wyrażono zgody. Ekwilibrystycznie przeprowadzona zmiana budowlana dała w efekcie bardzo ładną kaplicę, która w przyszłości stanie się siedzibą parafii Nawiedzenia NMP w dzielnicy Bańgów. Pierwszy proboszcz, ks. Antoni Odróbka uzyskał rozeznanie opinii parafian względem budowy nowej świątyni oraz urzędowe wskazanie lokalizacyjne.

Od końca sierpnia 1992 r., budowniczym i rządcą parafii zostaje ks. Krystian Bujak, od razu rozpoczynając dzieło budowy. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wiernych i dać upust ich twórczemu zapałowi, zadekretowano budowę tymczasowej kaplicy pod wezwaniem bł. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika. Od tej pory prace przy budowie ruszyły pełną parą. Projekt nowej świątyni wykonał architekt mgr inż. Michał Kuczmiński (kościół z wolno stojącą campagnillą, dom katechetyczny i probostwo), rozwiązania konstrukcyjne są autorstwa mgr. inż. Romana Szoty, prace nadzorował kierownik budowy inż. Kazimierz Szymczyk. Ludzie dobrej woli jakby intuicyjnie wyczuwając doniosłość rozpoczętego dzieła nie szczędzili czasu i sil. W bardzo krótkim czasie (1994-1998) biorąc pod uwagę nieprzewidziane trudności (rodzaj gruntu z ogromną ilością głazów oraz uciążliwa i czasochłonna technologia ich usuwania) wzniesiono dom parafialny i probostwo. Jednocześnie prowadzono prace przy budowie kościoła. Nieco później rozpoczęliśmy prace związane z budową dzwonnicy.

W 1997 roku gościliśmy peregrynującą po Polsce kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystościom przewodniczył ks. bp. Piotr Libera. Obraz przywieziono do Starego Bańgowa z parafii Krzyża Świętego, 18. listopada 1997 r. Następnego dnia przekazano go na placu przy końcu osiedla, skąd w procesji został wprowadzony do skromnej kaplicy p.w. św. Jana Sarkandra.

Dzień l stycznia 2004 roku, to wydarzenie historyczne w dziejach naszej parafii, gdyż dekretem ks. abp Damiana Zimonia zostaje ustanowiona druga parafia w dzielnicy Bańgów. Z wydzielonej części osiedlowej, liczącej 3200 mieszkańców i przyłączonych dwóch domków jednorodzinnych z parafii Wniebowzięcia NMP w Przełajce, powstała parafia św. Jana Sarkandra, gdzie proboszczem mianowany został dotychczasowy duszpasterz parafii Nawiedzenia NMP w Bańgowie – ks. Krystian Bujak. Natomiast w opuszczonej przez niego placówce liczącej po podziale 477 mieszkańców, proboszczem mianowano dotychczasowego rektora kaplicy w Starym Bańgowie, ks. Józefa Moczygębę.

Pierwsze pięć miesięcy roku 2006 wymagało wielkiej mobilizacji. Kościół został otynkowany, oświetlony zewnętrznie, uporządkowano teren przykościelny częściowo układając chodniki i zakładając trawniki. W tak przygotowanych obiektach nadszedł czas poświęcenia kościoła, którego dokonał Abp Damian Zimoń 30 maja 2006 roku. W kronice budowy zostało wpisane postanowienie: „Zawsze w tym kościele modlić się będziemy za tych, którzy nam pomogli wznieść tę świątynię”.